Cysylltu gyda ni

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am Opsiynau Cynhaliaeth Plant, gallwch siarad gydag ymgynghorwr hyfforddedig trwy:

  • ein ffonio ar 0800 408 0308. Nid yw hyn ar gyfer galwadau Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant neu Asiantaeth Cynnal Plant (CSA)
  • defnyddio’r gwasanaeth Live Chat ar-lein
  • cwblhau’r ffurflen ymholi isod

Mae llinellau Opsiynau Cynhaliaeth Plant ar agor o 9am i 5pm dydd Llun i ddydd Gwener, heb gynnwys gwyliau banc. Bydd eich cwestiynau yn parhau’n gyfrinachol.

Os oes gennych gwestiwn am achos Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant presennol, dylech:

  • ffonio’r rhif sydd yn eich pecyn croesawu, llythyrau neu’r cyfeirebau e-bost gan y Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant

Os oes gennych gwestiwn am achos Asiantaeth Cynnal Plant presennol, dylech:

Neu gallwch gwblhau'r ffurflen yma a'i hanfon atom. Cwblhewch bob maes a sicrhewch eich bod yn nodi beth mae eich cwestiwn yn ymwneud ag ef.

Oes gennych gytundeb cynhaliaeth plant ar hyn o bryd?


Ydych chi:
Gofynnwch eich cwestiwn

Dylech gynnwys y nifer o blant mae eich cwestiwn yn ymwneud gyda, eu hoedran a'r math o addysg y maent yn ei dderbyn ar hyn o bryd - er enghraifft, llawn amser, rhan amser, TGAU, lefel A.
Heblaw am y wybodaeth y gofynnir am, peidiwch â rhoi gwybodaeth bersonol a allai gael ei ddefnyddio i’ch adnabod chi, eich plant neu'ch cyn partner.

Ni allwn ateb cwestiynau am achosion gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol presennol drwy e-bost. Nid yw e-bost yn ddiogel ac mae’n bosib y gallai data personol gael ei rhyng-gipio gan drydydd parti.

Os oes gennych achos gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol yn barod, cysylltwch yn uniongyrchol gyda'r gwasanaeth sy’n rheoli eich achos. Gallwch ddod o hyd i'r rhif rydych ei angen ar unrhyw lythyr a anfonwyd atoch gan yr Asiantaeth Cynnal Plant neu'r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Mae’r gwasanaeth yma yn cefnogi rhieni ym Mhrydain Fawr. Mae Gogledd Iwerddon yn rhedeg gwasanaeth ar wahân a gallwch ei gysylltu ar 08000287439.

† Efallai y bydd eich darparwr yn codi ffi arnoch os byddwch yn defnyddio eich ffôn symudol.